Publicatie

Publicatie datum

Gevolgen van de coronapandemie voor gezondheid, behandeling en zelfmanagement van mensen met een chronische ziekte.

Menting, J., Schelven, F. van, Boeije, H. Gevolgen van de coronapandemie voor gezondheid, behandeling en zelfmanagement van mensen met een chronische ziekte. Utrecht: Nivel, 2020. 16 p.
Download de PDF
De meerderheid van de mensen met een chronische ziekte heeft van eind april tot begin juni geen gezondheidsveranderingen en geen gevolgen voor hun professionele zorg en ondersteuning ervaren door de coronacrisis. Ruim een derde van de mensen kreeg wel te maken met behandelafspraken die afgezegd of uitgesteld werden, of op een andere manier plaatsvonden. Deze groep was aanzienlijk meer bezorgd en rapporteerde vaker een verslechtering in gezondheid. Vooral degenen die naast of door hun chronische ziekte een lichamelijke beperking hebben, rapporteren door de coronacrisis veel negatieve gevolgen of veranderingen op alle deelgebieden van gezondheid, behandeling en zelfmanagement. Eén op de vijf mensen met een chronische ziekte heeft zijn of haar zelfmanagement aangepast door de coronacrisis. Dit zijn onder andere relatief veel mensen met chronische luchtweg- of longproblemen; een groep die een hoog risico loopt op een ernstig beloop bij een besmetting met COVID-19.