Publicatie

Publicatie datum

Gevolgen van de Nieuwjaarsbrand in Volendam voor de gezondheid. Eindrapport van de monitoring in huisartsenpraktijken en apotheken.

Dorn, T., Veen, P.M.H. ten, IJzermans, C.J. Gevolgen van de Nieuwjaarsbrand in Volendam voor de gezondheid. Eindrapport van de monitoring in huisartsenpraktijken en apotheken. Utrecht: NIVEL, 2007. 109 p.
Download de PDF
Vijf jaar na de nieuwjaarsbrand in Volendam bezoeken kinderen met brandwonden de huisarts vaker dan anderen en hebben zij nog steeds problemen met hun gezondheid door de ramp. Hun ouders hebben meer psychische problemen en chronische aandoeningen dan de ouders van leeftijdsgenoten.

Kinderen zonder brandwonden die wel aanwezig waren in café ‘t Hemeltje, hadden vooral het eerste jaar na de brand meer gezondheidsproblemen. Bij de broers en zussen van slachtoffers werden ook alleen kortdurende effecten gezien.

Huisarts en apotheek
Het NIVEL inventariseerde gedurende vijf jaar de gezondheid van door de nieuwjaarsbrand getroffen kinderen, die van hun broers en zussen en van hun ouders. Het onderzoek werd uitgevoerd met gegevens van huisartspraktijken en apotheken. Zo was ook de gezondheid vóór de brand te meten en kon een referentiegroep worden gebruikt van leeftijdgenoten uit het dorp. De onderzoeksgroep bestond uit 286 slachtoffers, 303 broers en zussen en 499 ouders. De referentiegroep bestond uit 7413 niet door de ramp getroffen Volendammers.

Vijf jaar volgen
Mensen die een ramp meemaken krijgen vaak veel psychische en lichamelijke problemen, niet alleen direct getroffenen maar ook hun familieleden. Voorheen werden gezondheidsproblemen door rampen vaak op één moment in de tijd gemeten bij getroffenen zelf zonder een referentiegroep en zonder gegevens van voor de ramp. Na de vliegramp in de Bijlmermeer heeft de overheid ingezet op een nieuw, transparant beleid, waaronder het volgen van gezondheidsproblemen gedurende een langere periode. De Gezondheidsraad ondersteunde de aanpak van het ministerie onlangs in het advies Gevolgen van rampen voor de gezondheid op middellange en lange termijn (Den Haag 2006; www.gz.nl).

Tweesporenbeleid
Het volgen van de gezondheidsproblemen gebeurt met twee soorten onderzoek: bij de getroffenen zelf – dit onderzoek werd in Volendam uitgevoerd door GGD Zaanstreek/Waterland – en onderzoek met de registratiesystemen van de huisartsen en apotheken, dat het NIVEL uitvoerde. Na de vuurwerkramp in Enschede deed het NIVEL een vergelijkbaar onderzoek.
Gegevensverzameling