Publicatie

Publicatie datum

Gezondheidsmonitoring getroffenen vuurwerkramp Enschede: onderzoeksverslag.

IJzermans, C.J., Grievink, L., Velden, P.G. van der. Gezondheidsmonitoring getroffenen vuurwerkramp Enschede: onderzoeksverslag. In: Stuurgroep GGVE; P.A. van der Meijden; J. Roorda; C.J. IJzermans; P.G. van der Velden; L. Grievink. Gezondheidsmonitoring getroffenen vuurwerkramp Enschede: bestuurlijk en organisatorisch verslag, onderzoeksverslag. Enschede: GGD Regio Twente, 2006. 67-125
Gegevensverzameling