Publicatie

Publicatie datum

Gezondheidsonderzoek na rampen.

IJzermans, J., Velden, P. van der, Claassen, T., Stom, C. Gezondheidsonderzoek na rampen. In: J.J.L.M. Bierens; E.R. Muller; P.L. Meurs; C. Breederveld. Handboeken veiligheid: acute medische zorg. Deventer: Wolters Kluwer, 2016. Deze publicatie is te vinden op de website van de uitgever. p. 383-405.
Dit hoofdstuk 12 uit de publicatie 'Handboeken veiligheid: acute medische zorg' van Wolters Kluwer is een vrije bewerking van (een deel van) de 'Handreiking Gezondheidsonderzoek narampen', die in februari 2014 verscheen onder auspiciën van het centrum voor Gezondheid & Milieu (cGM) van het RIVM.

In Nederland doen zich met zekere regelmaat crises, zware ongevallen, (milieu-) incidenten en uitbraken van infectieziekten voor en onregelmatiger rampen. Tij­dens en na deze crises wordt, in het kader van de nazorg, hierbij overwogen of gezondheidsonderzoek is aangewezen. Zo'n onderzoek kan belangrijke informatie opleveren voor beleidsmakers, zorgverleners en voor getroffenen zelf. De ondersteuning van getroffenen kan met deze informatie zo optimaal mogelijk verlopen.