Publicatie

Publicatie datum

Gezondheidsproblemen in de regio IJmond (periode 2006-2008), zoals geregistreerd door de huisarts.

Veen, P.M.H. ten, Spreeuwenberg, P., Visscher, S., IJzermans, C.J. Gezondheidsproblemen in de regio IJmond (periode 2006-2008), zoals geregistreerd door de huisarts. Utrecht: NIVEL, 2009.
Download de PDF
In dit rapport worden de gezondheidsproblemen weergegeven die in de regio aan de deelnemende huisartsen werden gepresenteerd in de periode 1 januari 2006 t/m 31 oktober 2008. De resultaten worden gepresenteerd op het niveau van het postcodegebied (vier cijfers) en naar de afstand tot de fabrieken op het industrieterrein en niet per individuele huisartspraktijk.

De verschillen tussen de huisartspraktijken in de kwaliteit van de registratie waren hiervoor te groot. De resultaten van deze beschrijvende analyse voor de regio IJmond/Midden Kennemerland werden vergeleken en gecorrigeerd met gegevens van het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH) door toepassing van een ‘multilevel analyse’.