Publicatie

Publicatie datum

Gezondheidsproblemen en zorggebruik in Volendam, voor en na de nieuwjaarsbrand: monitoring via de huisarts: tussenrapportage 2000 t/m 2002.

Dorn, T., Kerssens, J.J., Veen, P.M.H. ten, IJzermans, C.J. Gezondheidsproblemen en zorggebruik in Volendam, voor en na de nieuwjaarsbrand: monitoring via de huisarts: tussenrapportage 2000 t/m 2002. Utrecht: NIVEL, 2003. 72 p.
Download de PDF
Ouders van jongeren die de Nieuwjaarsbrand in Volendam hebben meegemaakt, gaan vaker naar de huisarts dan andere Volendammers en hebben meer gezondheidsproblemen. In de twee jaren na de brand hebben zij vaker last van verhoogde bloeddruk, slaapproblemen, en klachten van het bewegingsapparaat... dan Volendammers die qua leeftijd vergelijkbaar zijn. Ook registreerden de huisartsen bij deze groep meer psychische problemen, met name in het eerste jaar na de brand. Dit blijkt uit een onderzoek van het NIVEL dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport. In een rapportage van dit meerjarige onderzoek staan het zorggebruik en (het verloop van) de gezondheidsproblemen bij verschillende Volendamse bevolkingsgroepen centraal. Dit zijn met name de jongeren die in het Hemeltje aanwezig waren (met of zonder letsel), hun broers en zussen, ouders en de leeftijdsgenoten van deze groepen in het dorp. Deze patiënten worden vergeleken met patiënten elders in Nederland waar geen soortgelijke ramp heeft plaatsgevonden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van geanonimiseerde gegevens uit de huisartsenpraktijk. Door de opzet van de studie ('monitoring' van alle problemen die aan de huisarts gepresenteerd worden) is het ook mogelijk om gegevens in de analyses te betrekken van het jaar vóór de brand. Het onderzoek toont aan dat de gezondheidseffecten van de brand zich voornamelijk beperken tot de direct door de brand getroffenen: de aanwezige jongeren en hun ouders.
Gegevensverzameling