Publicatie

Publicatie datum

Gezondheidsvaardigheden, wat zijn dat eigenlijk? Het belang voor de praktijk van de bedrijfs- en verzekeringsarts.

Lelie, M., Graaf, J. de, Burdorf, L., Rademakers, J. Gezondheidsvaardigheden, wat zijn dat eigenlijk? Het belang voor de praktijk van de bedrijfs- en verzekeringsarts. Quintesse: 2022, 11(1)
Download de PDF
In dit artikel geven we een overzicht van het begrip 'gezondheidsvaardigheden', in de Engelse taal health literacy genoemd. Gezondheidsvaardigheden zijn vaardigheden die nodig zijn om informatie over ziekte en gezondheid te verkrijgen en te begrijpen, en die informatie ook te kunnen beoordelen en adequaat toe te passen in de eigen situatie. Beperkte gezondheidsvaardigheden hebben een grote impact op gezondheid. Het leidt niet alleen tot het minder goed begrijpen van informatie, maar uiteindelijk ook tot een slechtere gezondheid en een groter overlijdensrisico.

Wereldwijd groeit de aandacht voor dit concept als belangrijk individueel maar ook maatschappelijk probleem. Beperkte gezondheidsvaardigheden komen voor bij ongeveer 30% van de Nederlanders, terwijl tegelijk de maatschappij steeds meer eigen regie over gezondheid en ziekte van haar burgers vraagt binnen een steeds complexer zorgsysteem. We beschrijven de invloed van beperkte gezondheidsvaardigheden in Nederland, voor zowel de individuele als de maatschappelijke gevolgen. Ook geven we suggesties hoe hulpverleners, en specifiek bedrijfs- en verzekeringsartsen, beperkte gezondheidsvaardigheden kunnen herkennen en hiermee kunnen omgaan.