Publicatie

Publicatie datum

Grip op veerkracht.

Hoijtink, L., Brake, H. te, Dückers, M. Grip op veerkracht. In: Helsloot I, Van ’t Padje B (red.). Zelfredzaamheid: Concepten, thema’s en voorbeelden nader beschouwd. Den Haag: Boom Juridische uitgevers, 2010.
Lees online
Deze bundel gaat over het thema zelfredzaamheid in het veiligheidsbeleid. De hoofdzaak van deze bundel is dat veiligheid de eerste plaats een zaak is van de burgers die tezamen onze samenleving vormen. Niet alleen omdat overheden en hun (hulp)diensten per definitie te weinig capaciteit hebben om alle ‘veiligheidsproblemen’ op te lossen. En ook niet alleen omdat burgers bepaalde dingen beter weten en kunnen dan overheden en hulpdiensten. Maar omdat publieke doelen per definitie een zaak zijn van de gemeenschap als geheel. Een ‘goede samenleving’ is niet uit te besteden aan organisaties van professionals.

In deze publicatie wordt een overzicht gegeven van de huidige stand van zaken (in 2010) van het thema zelfredzaamheid in het veiligheidsbeleid.