Publicatie

Publicatie datum

Herstructurering van de gezondheidszorg: van imperfecte planning naar een imperfecte markt?

Groenewegen, P.P. Herstructurering van de gezondheidszorg: van imperfecte planning naar een imperfecte markt? Utrecht: NIVEL, 1992.