Publicatie

Publicatie datum

Herstructurering van het medisch opleidingstraject: mogelijke capaciteitseffecten.

Velden, L.F.J. van der, Hingstman, L. Herstructurering van het medisch opleidingstraject: mogelijke capaciteitseffecten. Utrecht: NIVEL, 2003.
Download de PDF
Als de opleiding tot specialist op korte termijn met één jaar wordt verkort, komen er vanaf 2010 ongeveer 5% meer medisch specialisten beschikbaar. De huidige opleiding voor medisch specialisten duurt formeel tussen de 8 en 12 jaar: 6 jaar voor de opleiding tot basisarts en 2 tot 6 jaar voor de specialisatie.
Dit blijkt uit NIVEL onderzoek dat in opdracht van het Capaciteitsorgaan is uitgevoerd. Aanleiding voor het onderzoek is de instelling van de projectgroep Medisch Opleidingscontinuüm in 2002. Deze projectgroep is ingesteld met als doel om te komen tot een kwalitatief hoogwaardig medisch opleidingstraject, dat als geheel minder lang duurt dan nu het geval is. De projectgroep heeft aan het Capaciteitsorgaan gevraagd om uit te zoeken wat een eventuele verkorting van de opleidingsduur voor gevolgen heeft voor de aansluiting tussen vraag en aanbod van huisartsen, verpleeghuisartsen, medisch specialisten en sociaal geneeskundigen.
In het onderzoek is gekeken naar de gevolgen van een verkorting van de medische vervolgopleiding met een half jaar, één jaar en anderhalf voor:
het beschikbare aantal artsen tot het jaar 2020,
de benodigde instroom in de verschillende vervolgopleidingen
Uit de resultaten blijkt dat voor elk half jaar dat een opleiding korter wordt geldt,
dat er vanaf 2010 ongeveer 2,5% meer artsen zijn en dus het artsentekort afneemt
dat er vanaf nu minimaal 3% minder artsen met de opleiding hoeven te beginnen om vanaf 2010 vraag en aanbod goed op elkaar te laten aansluiten.