Publicatie

Publicatie datum

Het belang van ondersteuning van mensen uit de naaste omgeving voor mensen met astma of COPD.

Waverijn, G., Heijmans, M. Het belang van ondersteuning van mensen uit de naaste omgeving voor mensen met astma of COPD. www.nivel.nl: NIVEL, 2016.
Download de PDF
Een aanzienlijk gedeelte van de mensen met astma of COPD krijgt praktische of emotionele ondersteuning van mensen uit hun naaste omgeving. Bijna één derde van de mensen met astma en bijna 40% van de mensen COPD geeft aan dat zij door de mensen uit hun naaste omgeving (heel) veel beter om kunnen gaan met hun longziekte. Mensen met astma of COPD die ervaren dat zij door de mensen uit hun naaste omgeving beter om kunnen gaan met hun longziekte, geven vaker aan dat zij zich betrokken voelen bij de behandeling of controles die zij krijgen. Tevens geven zij aan dat zij vaker zelf of samen met hun zorgverlener beslissingen maken over de zorg die zij krijgen. Mensen met COPD die door de mensen uit hun naaste omgeving beter om kunnen gaan met hun longziekte, stellen ook vaker persoonlijke doelen op in de behandeling of controles. Een gedeelte van de mensen met astma of COPD ervaart knelpunten om hulp te vragen van mensen uit hun naaste omgeving. Zo weet een deel van de mensen met astma of COPD bijvoorbeeld niet bij wie zij terecht kunnen als zij hulp nodig hebben en voelt een deel van hen zich bezwaard om hulp te vragen. (aut. ref.)