Publicatie

Publicatie datum

Het belang van ondersteuning van mensen uit de naaste omgeving voor mensen met astma of COPD: gebruikte vragen.

Waverijn, G., Heijmans, M. Het belang van ondersteuning van mensen uit de naaste omgeving voor mensen met astma of COPD: gebruikte vragen. www.nivel.nl: NIVEL, 2016.
Download de PDF
Vragenlijst voor patiënten met astma of COPD. Deze vragen gaan over hulp die zijn kunnen krijgen bij de dagelijkse omgang met de longziekte, of andere problemen met gezondheid, van gezinsleden, familieleden of mensen uit de naaste omgeving. Deze hulp of zorg kan op allerlei manieren verleend worden. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om hulp bij huishoudelijk werk, bij het regelen van zaken of begeleiding bij het ondernemen van activiteiten, emotionele steun bij de omgang met de longziekte of hulp bij persoonlijke verzorging.