Publicatie

Publicatie datum

Het datalandschap als voedselbos voor een lerend zorgsysteem.

Verheij, R. Het datalandschap als voedselbos voor een lerend zorgsysteem. Tilburg: Tilburg University, 2021. 84 p. Oratie op 17 september. In verkorte vorm uitgesproken bij aanvaarding van de leerstoel transparantie in de zorg vanuit patiëntenperspectief.
Download de PDF
De centrale vraag in deze inaugurele rede van Robert Verheij is: Hoe kunnen we zo goed mogelijk leren van de enorme hoeveelheid gegevens die ons zorgstelsel zelf voortbrengt? Hij kijkt daarbij met name naar het gebruik, kwaliteit en de bruikbaarheid van gegevens van zogenaamde real world data; declaraties en elektronische patiëntendossiers.

‘Leren van data is óók een kwestie van cultuur’
Leren van data vereist een andere manier van werken in de zorg, en ook in onderzoek. Hoe dat precies moet is niet alleen een technische zaak, maar ook een kwestie van cultuur. Machine learning en artificial intelligence krijgen vaak de meeste aandacht als het gaat om ‘big data’, terwijl een minstens even grote uitdaging zit in het creëren van de juiste omstandigheden voor kwaliteit en toegankelijkheid van data. En natuurlijk voor het leren zelf.