Publicatie

Publicatie datum

Het Deense voorbeeld: een gemengd systeem van honorering per verrichting en abonnement.

Flierman, H.A., Groenewegen, P.P. Het Deense voorbeeld: een gemengd systeem van honorering per verrichting en abonnement. Huisarts en Wetenschap: 1989, 32(6), p. 212-218.
Lees online
De Deense huisarts heeft een breder arbeidsveld en is ook breder en langer opgeleid dan zijn Nederlandse collega. Zijn inkomen bestaat voor ongeveer de helft uit vergoedingen per verrichting; deze norm is landelijk overeengekomen tussen overheid en beroepsorganisatie. In algemene zin ligt in Denemarken de tussen overheid en beroepsorganisatie. In algemene zin ligt in Denemarken de terwijl binnen de technische zorg de nadruk meer ligt op diagnostisch onderzoek dan op curatieve zorg. Beide tendenzen zijn strijdig met een streven naar kostenbeheersing. Het Deense gemengde systeem van honorering per abonement en per verrichting zou niet ongeclausuleerd moeten worden overgenomen. (aut. ref.)