Publicatie

Publicatie datum

Het donorpotentieel: een vergelijking van het donorpotentieel in Nederland en 9 andere West-Europese landen.

Coppen, R., Marquet, R.L., Friele, R.D. Het donorpotentieel: een vergelijking van het donorpotentieel in Nederland en 9 andere West-Europese landen. Utrecht: NIVEL, 2003. 52 p.
Download de PDF
Een belangrijke oorzaak voor het relatief lage aantal Nederlandse orgaandonoren, is het feit dat er in Nederland relatief weinig mensen overlijden aan een (verkeers)ongeval. Dit blijkt uit NIVEL onderzoek naar het donorpotentieel in opdracht van het ministerie van VWS. Nederland had 208 orgaandonoren in 2001 (13 donoren per miljoen inwoners). Dit is bij lange na niet genoeg om aan de vraag naar donor-organen te voldoen. Veel andere Europese landen hebben meer orgaandonoren per 1 miljoen inwoners. Spanje (29,1 donoren per miljoen inwoners) en Oostenrijk (24,8 donoren per miljoen inwoners) hebben er wel twee keer zoveel als Nederland. Er sterven daar echter ook jaarlijks ongeveer tweemaal zoveel mensen per miljoen inwoners aan een (verkeers)ongeval.

In het onderzoek zijn 10 Europese landen vergeleken: Spanje, Oostenrijk, België, Frankrijk, Italië, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Zweden en Nederland. Nagegaan werd hoeveel orgaandonoren deze landen hebben. Spanje blijkt het grootste aantal donoren te hebben, Nederland behoort samen met Zweden tot de landen met het minste aantal donoren per miljoen inwoners.
Het blijkt dat orgaandonoren vrijwel altijd overleden zijn aan een beroerte of attaque (CVA = Cardio Vasculair Accident), een verkeersongeval of een ander ongeval. België, Frankrijk, Spanje en Oostenrijk hebben de hoogste sterftecijfers voor deze doodsoorzaken. Nederland heeft het laagste cijfer. Dit geldt vooral voor de ongevallen en de verkeersongevallen. Het aantal donoren per miljoen inwoners blijkt sterk afhankelijk te zijn van het aantal mensen tussen de 0-64 dat overlijdt aan een (verkeers-)ongeval of een CVA.
Het onderzoek is uitgevoerd op basis van literatuurstudie, bestaande registraties van verschillende nationale en internationale transplantatiecentra en cijfers bijgehouden door de World Health Organization (WHO)