Publicatie

Publicatie datum

Het keuzeproces van patiënten: een inventarisatie van de literatuur.

Springvloet, L., Zagt, A., Knottnerus, B., Boer, D. de. Het keuzeproces van patiënten: een inventarisatie van de literatuur. Utrecht: Nivel, 2022. 47 p.
Download de PDF
Alle partijen in de zorg hechten er grote waarde aan dat patiënten weloverwogen keuzes kunnen maken over hun eigen zorg. Daarnaast komt er steeds meer aandacht voor passende zorg, met basisprincipes als waardegedreven zorg, samen beslissen over de behandeling, de juiste zorg op de juiste plek en gezondheidsbevordering. In dit rapport is de stand van de kennis over het keuzeproces van patiënten geschetst, de informatiebehoefte daarbij en (effecten van) informatievoorziening, en geplaatst in het licht van passende zorg. Om dit in kaart te brengen, is een inventarisatie van de internationale en nationale literatuur verricht in combinatie met interviews met experts binnen en buiten het domein van de zorg.