Afgesloten
2022

Keuzeproces van zorgvragers: inventarisatie van de literatuur, 2022

Duur: apr - jun 2022

Achtergrond
Partijen in de zorg hechten er grote waarde aan dat patiënten weloverwogen keuzes kunnen maken over hun eigen zorg en daar een actieve rol in hebben. Daarnaast komt er steeds meer aandacht voor passende zorg, met basisprincipes als waardegedreven zorg, samen beslissen over de behandeling, de juiste zorg op de juiste plek en gezondheidsbevordering.

Doel
Op basis van een beknopte inventarisatie van de literatuur schetsen we de stand van de kennis over het keuzeproces van patiënten, de informatiebehoefte daarbij en (effecten van) informatievoorziening, en plaatsen dit in het licht van passende zorg.

Methode
De inventarisatie bestaat uit enerzijds een literatuuronderzoek en anderzijds interviews met experts. Naast experts binnen het domein van de zorg, interviewen we ook experts buiten de zorg, om zo inzicht te krijgen in lessen die we daarvan kunnen leren.

Resultaten
De resultaten worden beschreven in een rapport.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
Projectpartners
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa); Zorginstituut Nederland (ZN)