Publicatie

Publicatie datum

Het lerend gezondheidszorgsysteem in de praktijk: een spiegel voor de huisartsenpost.

Verheij, R., Zwaanswijk, M., Gebel, R. Het lerend gezondheidszorgsysteem in de praktijk: een spiegel voor de huisartsenpost. Eerstelijns: 2015(5), 30-31
Lees online
Met NIVEL Zorgregistraties worden routinematig vastgelegde gegevens uit de eerste lijn gebruikt voor onderzoek.
Eerstelijns zorgverleners kunnen hun voordeel doen met de spiegelinformatie uit de zorgregistraties. De informatie kan bijvoorbeeld een goede basis vormen om de huisartsenpost onder de loep te nemen en een discussie te starten over de kwaliteit van de zorg. (aut. ref.)