Publicatie

Publicatie datum

Het medisch opleidingstraject: waar blijft de (leef)tijd?

Velden, L.F.J. van der, Hingstman, L. Het medisch opleidingstraject: waar blijft de (leef)tijd? Utrecht: NIVEL, 2003.
Download de PDF
Als artsen hun specialisatie afronden, zijn ze gemiddeld bijna 37 jaar. Hun opleiding duurt formeel tussen de 8 en 12 jaar (6 jaar voor de opleiding tot basisarts en 2 tot 6 jaar voor de specialisatie). Als men dit optelt bij de gemiddelde leeftijd waarop iemand het VWO verlaat (18 a 19 jaar) zou men verwachten dat artsen rond de 30 jaar oud zijn als zij hun vervolgopleiding afronden. Ze blijken echter gemiddeld zes a zeven jaar ouder te zijn. Gedurende het opleidingstraject treden er dus vertragingen op. De helft van de vertraging ontstaat bij de overgang van de studie geneeskunde naar de specialistenopleiding. Het duurt namelijk gemiddeld drie a vier jaar voordat basisartsen met een vervolgopleiding beginnen. De rest van de vertraging ontstaat tijdens de studie geneeskunde (ongeveer 2 jaar) en bij de overgang van de middelbare school naar de studie geneeskunde (ongeveer 1,5 jaar).

Dit blijkt uit NIVEL onderzoek in opdracht van het Capaciteitsorgaan naar de leeftijd waarop artsen hun opleiding voltooien en naar de aard en de oorzaken van vertragingen die in het opleidingstraject optreden.