Publicatie

Publicatie datum

Het meten van uitkomsten in de GGZ.

Wetten, H. van, Kok, I., Wagner, C., Geurts, M. Het meten van uitkomsten in de GGZ. Utrecht: NIVEL, Trimbos-instituut, 2005. 126 p.
Download de PDF
Het rapport bevat de resultaten van een implementatietraject en een evaluatieonderzoek van instrumenten om uitkomsten in de GGZ systematisch te meten (uitkomstenmanagement). De pilot is gedaan in twee GGZ-instellingen, te weten GGZ Noord-Holland-Noord en GGZ Eindhoven en de Kempen.

De beoogde verandering is uitgevoerd door de hulpverleners: psychiaters, psychologen, verpleegkundigen en begeleiders. Van hen werd verwacht dat zij hun dagelijkse manier van werken zouden aanpassen door bij de gekozen cliëntengroep gestandaardiseerd informatie te verzamelen over de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven.

Het NIVEL en het Trimbos-instituut beschrijven de wijze waarop zij de instellingen hebben begeleid en hoeveel inspanning de implementatie de instellingen heeft gekost. Bovendien wordt antwoord gegeven op de vraag wat dit project tot een succes maakte en wat andere GGZ-instellingen hiervan kunnen leren. Een van de factoren die van belang zijn, is het lerende vermogen van de teams en de teamcultuur. Immers, niet alle teams zijn zonder meer in staat routines te doorbreken en hun manier van werken aan te passen. Om tot leren en veranderen te komen zijn bepaalde eigenschappen nodig. Deze worden in het rapport beschreven.

Het onderzoek is tevens opgenomen in het boek: van Wetten. H., Kok, I., Wagner, C., Geurts, M. Het meten van uitkomsten in de GGZ. Utrecht: NIVEL, Trimbos-Instituut, 2005. 1-70.