Publicatie

Publicatie datum

Het Panel: betere kwaliteit van zorg met horizontale functiedifferentiatie.

Veer, A.J.E. de, Francke, A.L., Poortvliet, E.P. Het Panel: betere kwaliteit van zorg met horizontale functiedifferentiatie. TVZ: Tijdschrift voor Verpleegkundigen: 2003, 113(3), p. 34-35
Download de PDF
Als verpleegkundigen zich specialiseren in de zorg voor een bepaalde groep patiënten (horizontale functiedifferentiatie), zoals mensen met een chronische ziekte, verbetert de kwaliteit van de zorg. Dit vindt eenderde van de verpleegkundigen die de laatste vijf jaar met deze vorm van functiedifferentiatie te maken hebben gehad. Verpleegkundigen zijn veel minder positief over het introduceren van nieuwe functies voor lager en hoger opgeleiden (verticale functiedifferentiatie). Dit blijkt uit een peiling onder het Panel van Verpleegkundigen en Verzorgenden van het LEVV (Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging) en het NIVEL.

Er is in Nederland een groot tekort aan verpleegkundigen en verzorgenden. Terwijl de vraag naar hun zorg onder invloed van de vergrijzing toeneemt, stromen er onvoldoende mensen in en verlaten daarnaast teveel mensen het vak. Door het beroep aantrekkelijker te maken hoopt men dat proces te kunnen stoppen. De aantrekkelijkheid van het vak zit hem deels in de doorgroeimogelijkheden voor de individuele verpleegkundige/verzorgende. Er zouden voor hen meer carrièreperspectieven moeten zijn. Dat kan door zich te gaan richten op bepaalde groepen patiënten (horizontale functiedifferentiatie). In dit kader zijn er de laatste tien jaar veel nieuwe functies voor verpleegkundigen en verzorgenden bij gekomen. Daarnaast is het mogelijk om functies te splitsen in functies voor lager geschoolde medewerkers (bijvoorbeeld bedden opmaak personeel) en voor hoger geschoolden (bijvoorbeeld zorgcoördinatoren). Men noemt dit verticale functiedifferentiatie. Het ontlast de verpleegkundigen van niet-patiënt gebonden werk.
Er is niet onderzocht of verpleegkundigen en verzorgenden door invoering van functiedifferentiatie ook daadwerkelijk langer blijven werken. Het LEVV en het NIVEL publiceerden een reeks artikelen over functiedifferentiatie naar aanleiding van het onderzoek in TvZ, het Tijdschrift voor Verpleegkundigen.
Gegevensverzameling