Publicatie

Publicatie datum

Het Panel: de rol van verpleegkundigen bij euthanasie en hulp bij zelfdoding.

Veer, A.J.E. de, Francke, A.L., Poortvliet, E.P. Het Panel: de rol van verpleegkundigen bij euthanasie en hulp bij zelfdoding. TVZ: Tijdschrift voor Verpleegkundigen: 2003, 113(9), 42-43
Download de PDF
'Ik wil dat de arts mij betrekt bij beslissingen over wel of geen euthanasie als ik aan de betreffende patiënt zorg geef.' Driekwart van de verpleegkundigen in het panel onderschrijft deze uitspraak. In de praktijk worden verpleegkundigen vaak betrokken bij het nemen van dergelijke beslissingen. Verpleegkundigen zijn, zij het in veel mindere mate, ook betrokken bij de uitvoering van de euthanasie. [uit inl.]
Gegevensverzameling