Publicatie

Publicatie datum

Het Panel: ervaren werkdruk gedaald.

Veer, A.J.E. de, Francke, A.L., Poortvliet, E.P. Het Panel: ervaren werkdruk gedaald. TVZ: Tijdschrift voor Verpleegkundigen: 2004, 114(3), 28-29
Download de PDF
Vergeleken met twee jaar eerder zijn meer verpleegkundigen tevreden over de tijd die zij voor cliënten kunnen uittrekken. Het percentage verpleegkundigen dat vindt dat er voldoende tijd is om goede zorg te geven steeg van 35 naar 54. Het percentage verpleegkundigen dat zegt het te druk te hebben werd gehalveerd van 14 tot 7. Toch zegt ruim eenderde beter te functioneren als het minder druk is en dat er nog te weinig is gedaan om de werkdruk te verlichten. (aut. ref.)
Gegevensverzameling