Publicatie

Publicatie datum

Het Panel: grote afstand tussen organisatietop en verpleegkundigen.

Veer, A.J.E. de, Francke, A.L., Poortvliet, E.P. Het Panel: grote afstand tussen organisatietop en verpleegkundigen. TVZ: Tijdschrift voor Verpleegkundigen: 2004, 114(5), 28-29
Download de PDF
Directies informeren verpleegkundigen meestal goed over belangrijke beleidsbeslissingen. De betrokkenheid van verpleegkundigen in het besluitvormingsproces dat voorafgaat aan zo'n beslissing is echter voor verbetering vatbaar. Zestig procent van de verpleegkundigen is dan ook van mening dat de organisatiestop niet of nauwelijks iets weet van de problemen op de werkvloer. Op dit punt is er de laatste twee jaar niets verbeterd.
Gegevensverzameling