Publicatie

Publicatie datum

Het Panel: verpleegkundigen en verzorgenden over kwaliteit van zorg: werkdruk en opleidingsgraad grootste belemmeringen.

Veer, A.J.E. de, Francke, A.L., Kruif, A. de, Bolle, F. Het Panel: verpleegkundigen en verzorgenden over kwaliteit van zorg: werkdruk en opleidingsgraad grootste belemmeringen. TVZ: Tijdschrift voor Verpleegkundigen: 2005, 115(7/8), p. 40-43.
Download de PDF
Deze publicatie is afgenomen onder leden van het Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden. Dit panel bestaat uit 400 verpleegkundigen en 300 verzorgenden. De verpleegkundigen zijn werkzaam in vier sectoren: de algemene ziekenhuizen, de psychiatrie, de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, en de thuiszorg.

Deze publicatie doet onderzoek naar de kwaliteit van zorg.