Publicatie

Publicatie datum

Het Panel: verpleegkundigen en verzorgenden willen meer waardering van het management.

Veer, A.J.E. de, Francke, A.L., Poortvliet, E.P. Het Panel: verpleegkundigen en verzorgenden willen meer waardering van het management. TVZ: Tijdschrift voor Verpleegkundigen: 2003, 113(2), p. 28-29.
Download de PDF
Vier van de vijf verpleegkundigen en verzorgenden zeggen dat hun beroep vooral aantrekkelijker wordt als hun managers hen meer waarderen. Tweederde ervaart nu geen of weinig waardering voor hun werk vanuit de directie. Bijna driekwart van de ondervraagden denkt dat een lagere werkdruk en meer bij- en nascholingsmogelijkheden hun beroep ook aantrekkelijker kunnen maken. Dit blijkt uit onderzoek onder een representatieve groep van 499 personen, allen lid van het ‘Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden’. Deze groep beroepsbeoefenaren wordt regelmatig schriftelijk geënquêteerd over zaken die hun beroep betreffen. Het Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden is een initiatief van het Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging (LEVV, voorheen LCVV) en het NIVEL.
Doel van dit onderzoek was te achterhalen hoe volgens verpleegkundigen en verzorgenden zélf hun beroep aantrekkelijker gemaakt zou kunnen worden. Dat laatste is hard nodig, want er zijn nu al te weinig verpleegkundigen en verzorgenden, terwijl we er steeds meer nodig zullen hebben. In het overheidsbeleid rondom het personeelstekort ligt de nadruk op het werven van nieuw personeel, terwijl het behoud van verpleegkundigen en verzorgenden zeker zo cruciaal is. De ondervraagden moesten aangeven welke factoren hun beroep aantrekkelijk kunnen maken, zoals groei- en ontplooiingsmogelijkheden, werkdruk en werkdrukmaatregelen, betrokkenheid bij beleids- en besluitvorming, waardering binnen de organisatie voor het werk van verpleegkundigen en verzorgenden, zelfstandigheid en de ondersteuning door leidinggevenden. In de loop van 2003 wordt het onderzoek herhaald, om te kunnen nagaan hoe de aantrekkelijkheid van het beroep zich in de loop der jaren zich ontwikkelt.
Gegevensverzameling