Publicatie

Publicatie datum
Het patiëntenpanel Chronisch Zieken al weer toe aan zijn eerste lustrum.
Rijken, M., Baanders, A. Het patiëntenpanel Chronisch Zieken al weer toe aan zijn eerste lustrum. Care: 2002, 7(20), 22-25
Vragen, bel of mail:
P.M. (Mieke) Rijken
Senior onderzoeker persoonsgerichte integrale zorg