Publicatie

Publicatie datum

Het perspectief van zorggroepen en gezondheidscentra op onderhandelingen en contracten met zorgverzekeraars: de resultaten van een enquête over de contractering voor het jaar 2017.

Out, K.E.M., Jong, J. de. Het perspectief van zorggroepen en gezondheidscentra op onderhandelingen en contracten met zorgverzekeraars: de resultaten van een enquête over de contractering voor het jaar 2017. www.nivel.nl: NIVEL, 2017.
Download de PDF
Zorggroepen en gezondheidscentra (met of zonder ketenzorgcontracten) zijn dit jaar meer tevreden dan vorig jaar. Bijna de helft van de zorggroepen en bijna twee derde van de gezondheidscentra geven aan tevreden te zijn met het contracteringsproces in het algemeen. Toch ervaren zij ook nog steeds knelpunten. Vooral zorggroepen uiten hun onvrede over de beperkte mogelijkheid tot onderhandelen en over de tijdigheid van het contracteringsproces. Een meerderheid van zowel zorggroepen als gezondheidscentra geeft aan dat indexering vaak niet wordt toegepast. Substitutie komt nog steeds niet van de grond: ongeveer 60% van de organisaties geeft, net als vorig jaar, aan dat er geen afspraken zijn gemaakt over substitutie van de tweede naar de eerste lijn. (aut. ref.)