Publicatie

Publicatie datum

Het perspectief van zorggroepen en gezondheidscentra op onderhandelingen en contracten met zorgverzekeraars: de resultaten van een enquête over de contractering voor het jaar 2016.

Out, K.E.M., Jong, J.D. de. Het perspectief van zorggroepen en gezondheidscentra op onderhandelingen en contracten met zorgverzekeraars: de resultaten van een enquête over de contractering voor het jaar 2016. www.nivel.nl: NIVEL, 2016. 84 p.
Download de PDF
Zorggroepen en gezondheidscentra zijn over het algemeen ontevreden over het contracteringsproces voor het jaar 2016. Zorggroepen en gezondheidscentra zijn van mening dat zorgverzekeraars bereid zijn om de tafel te gaan zitten als zij dit willen, maar dat de ruimte om over de bekostigingsafspraken te onderhandelen beperkt is. Zorggroepen uiten ook hun onvrede over de tijdigheid van zorgverzekeraars. De meerderheid (ongeveer 60%) geeft aan dat indexering vaak niet wordt toegepast en dat er geen afspraken over substitutie van eerste lijn naar tweede lijn zijn gemaakt. Positief is dat de contractduur voor ketenzorg- en GEZ-contracten ten opzichte van vorig jaar is gestegen, het gaat nu meestal om tweejarige contracten. Eveneens positief is de stijging in het percentage afgesloten contracten voor astmazorg ten opzicht van vorig jaar. (aut. ref.)