Publicatie

Publicatie datum

Het perspectief van zorggroepen en gezondheidscentra op onderhandelingen en contracten met zorgverzekeraars: de resultaten van een enquête over de contractering voor 2015.

Bouwhuis, S., Jong, J.D. de. Het perspectief van zorggroepen en gezondheidscentra op onderhandelingen en contracten met zorgverzekeraars: de resultaten van een enquête over de contractering voor 2015. Utrecht: NIVEL, 2015.
Download de PDF
Dit rapport geeft zicht op de ervaringen van zorggroepen en gezondheidscentra met de contractering met zorgverzekeraars. Het betreft de contracten van 2015. Het onderzoek is uitgevoerd door het NIVEL in opdracht van InEen. In dit onderzoek zijn zowel de ervaringen rondom het contracteren van ketenzorgcontracten als rondom het contracteren van de module Geïntegreerde Eerstelijnszorg (GEZ-module) bevraagd. Ketenzorgcontracten kunnen zowel door zorggroepen als gezondheidscentra afgesloten worden. GEZ-modules worden alleen afgesloten door gezondheidscentra. (aut. ref.)