Publicatie

Publicatie datum

Het trainen van ggz-professionals in suïcidepreventievaardigheden.

Beurs, D. de, Aerts, S. Het trainen van ggz-professionals in suïcidepreventievaardigheden. In: C. van Heeringen; G. Portzky; D.P. de Beurs; A.J.F.M. Kerkhof. Handboek suïcidaal gedrag. 2019, Amsterdam: De Tijdstroom/Boom Amsterdam. 207-217
Download de PDF
In dit hoofdstuk wordt het belang van het trainen van hulpverleners in suïcidepreventie besproken. De bestaande trainingen die voor ggz-professionals in Nederland (pitstop-programma) en Vlaanderen (sp-Reflex) worden beschreven. Daarnaast wordt het wetenschappelijke onderzoek rondom het trainen van professionals in suïcidaliteit in kaart gebracht.