Publicatie

Publicatie datum

Het vaststellen van kwaliteit van leven bij cliënten in de ouderenzorg.

Poortvliet, M.C., Beek, A.P.A. van, Boer, M.E. de, Gerritsen, D.L., Wagner, C. Het vaststellen van kwaliteit van leven bij cliënten in de ouderenzorg. Utrecht: NIVEL, 2006. 63 p.
Download de PDF
Met nieuwe instrumenten is nu voor alle cliënten in de verpleeg- en verzorgingshuizen de kwaliteit van leven te meten. Ook van ouderen met dementie.

Betrouwbaar
Hoe het in de ouderenzorg met de kwaliteit van leven is gesteld, is lastig te meten. Hoe ligt dit bijvoorbeeld bij een oudere met dementie? Met de vragenlijst Zicht op eigen leven en de gelijknamige observatielijst zijn nu betrouwbare meetinstrumenten beschikbaar. Het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) toetste onlangs nogmaals de vragenlijst en ontwikkelde samen met ActiZ (de brancheorganisatie van zorgondernemers) de observatielijst voor ouderen met cognitieve beperkingen, door bijvoorbeeld dementie.

Kwaliteitsdomeinen
De observatielijst wordt ingevuld door verzorgenden en gaat uit van vier domeinen van kwaliteit van leven: gezondheid, woon- en leefsituatie, participatie en mentaal welbevinden. Deze vier domeinen zijn ook het uitgangspunt voor de vragenlijst en de ‘Normen voor verantwoorde zorg’.

Observatielijst
De observatielijst Zicht op eigen leven is samengesteld uit bestaande meetinstrumenten. De observatielijst is geschikt voor ouderen met matige tot ernstige dementie en andere cognitieve problemen. Voor ouderen met zeer ernstige dementie is de observatielijst aangepast, omdat bepaalde gedragingen niet meer goed zijn vast te stellen. De observatielijst is samengesteld uit de Qualidem, de Sociaal welbevinden observatieschaal (SWON) en de DS-DAT (voor cliënten met zeer ernstige dementie). NIVEL en ActiZ ontwikkelen momenteel een handleiding en een bijbehorend digitaal verwerkingsinstrument.