Publicatie

Publicatie datum

Het verbeteren van de probleemlijst met een elektronisch zoekprogramma.

Poortvliet, M.C., Verheij, R.A., Schellevis, F.G. Het verbeteren van de probleemlijst met een elektronisch zoekprogramma. Huisarts en Wetenschap: 2005, 48(8), 391-394
Inleiding: Probleemlijsten zijn bedoeld om de huisarts te ondersteunen bij de dagelijkse zorgverlening en bij preventieve activiteiten. In dit onderzoek is nagegaan of een elektronisch zoekprogramma de huisarts kan helpen een probleemlijst te optimaliseren en bij hoeveel patiënten met een ‘actieve’ aandoening de huisarts deze aandoening uiteindelijk ook op de probleemlijst plaatste. Methode: Het elektronische zoekprogramma is toegepast voor vijf chronische aandoeningen. Bij 43 huisartsenpraktijken die deelnamen aan de Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartsenpraktijk (NS2) zijn de verbeterde probleemlijsten vergeleken met de initiële probleemlijsten. Ook is voor het contactjaar nagegaan of de huisartsen bij patiënten die in dat jaar één van de vijf problemen presenteerden, dit probleem ook op de probleemlijst plaatsten. Resultaten: Toepassing van het zoekprogramma verhoogt het aantal patiënten van wie een bepaalde aandoening op de probleemlijst voorkomt met percentages variërend van 36 tot 209%. In 37 tot 67% van de gevallen waarin de patiënten de huisarts raadpleegde voor één van de onderzochte aandoeningen werd de betreffende aandoening ook op de probleemlijst geplaatst. Conclusie: Toepassing van het zoekprogramma maakt probleemlijsten inderdaad completer, zodat zij effectiever kunnen worden ingezet bij de dagelijkse zorgverlening en bij preventieve activiteiten. (aut.ref.)
Gegevensverzameling