Publicatie

Publicatie datum

Het Verzekerdenpanel: basisrapport met informatie over het panel 2018 - update.

Holst, L., Victoor, A., Potappel, A., Curfs, E.C., Jong, J.D. de. Het Verzekerdenpanel: basisrapport met informatie over het panel 2018 - update. www.nivel.nl: NIVEL, 2018. 56 p.
Download de PDF
Wat is het Verzekerdenpanel?
Het Verzekerdenpanel is opgericht in 2006 en is een samenwerking tussen VGZ (hieronder vallen de labels: Univé, VGZ, ZEKUR, Bewuzt, IZZ, IZA GezondSamen, UMC, Zorgzaam, SZVK en UnitedConsumers) en het Nivel (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg).
Sinds 2010 is de samenwerking tussen het Nivel en VGZ uitgebreid met de Open Universiteit (OU) en is de Academische Onderzoekswerkplaats Zorgverzekeraars (AOZ) opgericht. Alle leden van het Verzekerdenpanel zijn verzekerd bij één van de labels van VGZ en hebben zich bereid verklaard regelmatig vragen te beantwoorden die betrekking hebben op de gezondheidszorg en/of zorgverzekeringen.

Doel
Het doel van het Verzekerdenpanel is om inzicht te krijgen in de wensen van verzekerden met betrekking tot de zorg en de diensten en producten van hun zorgverzekeraar en in het keuzegedrag van verzekerden op de zorgverzekeringsmarkt.

Samenstelling van het panel en werkwijze
Op het moment dat dit rapport geschreven wordt, bestaat het panel uit 15.139 personen van 18 jaar en ouder die verzekerd zijn bij VGZ. Het panel wordt regelmatig aangevuld en ververst. Leden werden t/m half 2016 geworven door middel van een oproep in het VGZ verzekerdenblad en door verzekerden van Univé, IZA, Trias en ZEKUR telefonisch te benaderen. Vanaf medio 2016 ontvangen klanten van VGZ die met een VGZ label bellen, mailen of schrijven en die interesse hebben in het panel een uitnodiging per mail.

De panelleden worden maximaal drie tot vier keer per jaar benaderd om vragen te beantwoorden over actuele en belangrijke thema’s binnen de gezondheidszorg en de zorgverzekeringsmarkt. In totaal worden er binnen het Verzekerdenpanel zeven tot tien onderzoeken per jaar gedaan. De vragenlijsten kunnen zowel schriftelijk als online via e‐mail worden afgenomen. Ook kunnen er telefonische interviews of focusgroepgesprekken worden
gehouden.

Wat wordt er met het onderzoek gedaan?
De onderzoeken zijn bedoeld voor het beantwoorden van algemene beleidsmatige en wetenschappelijke vragen over de zorg en het zorgstelsel. De hoofdthema’s van de peilingen zijn: keuzegedrag van verzekerden, loyaliteit aan de zorgverzekeraar, exit en voice, collectieve zorgverzekeringen, zorginkoop, kwaliteit van dienstverlening en wisselen van zorgverzekeraar.
Over de peilingen wordt openbaar gepubliceerd. Er wordt beoogd wetenschappelijke kennis en praktijkkennis te combineren, wat leidt tot goede en implementeerbare resultaten. (aut. ref.)
Gegevensverzameling