Publicatie

Publicatie datum

Het zorgstelsel als onderwerp van gesprek.

Noordman, J., Dijk, C. van, Verhaak, P. Het zorgstelsel als onderwerp van gesprek. www.nivel.nl: NIVEL, 2008.
Download de PDF
De vraag of een patiënt verzekerd is voor bepaalde medische zorg, komt maar zelden aan bod in de spreekkamer van de huisarts.

Vergoedingen
Na de invoering van de nieuwe zorgverzekeringswet in 2006 is niet iedereen meer voor dezelfde zorg verzekerd. Dat kan betekenen dat een patiënt een verwijzing krijgt voor zorg waarvoor hij niet is verzekerd. Dit zou het lastiger kunnen maken voor patiënten de verwijzing op te volgen. Huisartsen zouden hier bij verwijzingen rekening mee kunnen houden en dit bespreken met hun patiënten. Met subsidie van het ministerie van VWS onderzocht het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) in hoeverre vergoedingen door zorgverzekeraars aan de orde komen in consulten tussen huisarts en patiënt. NIVEL-onderzoeker Janneke Noordman: “Als de huisarts een patiënt verwijst naar een specialist, wil de patiënt graag weten of deze behandeling wordt vergoed door zijn verzekering. De vergoeding kan een reden zijn om het advies en de verwijzing van de huisarts wel of niet op te volgen.” Volgens patiënten worden vergoedingen van medicijnen, specifieke hulpmiddelen, behandelingen door een paramedicus of specialist en de zorgverzekering in het algemeen, nauwelijks besproken. Ditzelfde beeld komt naar voren uit de observaties van 808 consulten op video. Patiënten hebben er juist behoefte aan dat de vergoedingen van de verzekeraar door de huisarts worden besproken. Bij de keuze voor een zorgverzekeraar verwachten ze geen advies.

Onderzoek
Het onderzoek is verricht binnen de databank communicatie van het NIVEL. Voor het onderzoek vulden 591 patiënten en 38 huisartsen een vragenlijst in. Daarbij observeerden de onderzoekers 808 consulten op video.