Profile picture for user j.noordman@nivel.nl
Janneke Noordman, PhD
Senior onderzoeker Communicatie in de Gezondheidszorg

Onderzoek

Als senior onderzoeker bij het onderzoeksprogramma Communicatie in de Gezondheidszorg coördineer en initieer en realiseer ik verschillende onderzoeken om de communicatie tussen patiënten/cliënten en zorgverleners beter te begrijpen en te verbeteren. Dit doe ik bijvoorbeeld door het maken en observeren van video-opnames en het geven van feedback. Daardoor krijgen we daadwerkelijk zicht op wat er in de praktijk gebeurt en kunnen we inspelen op actuele zorg- en beleidsvraagstukken. Voor ons onderzoek maken we veel gebruik van de Nivel Databank Communicatie in de Gezondheidszorg.
Vanuit mijn achtergrond als interdisciplinair sociaal wetenschapper kijk ik niet allene naar het patiënten- en het zorgverlenersperspectief afzonderlijk, maar ook naar de onderlinge interactie binnen de hele breedte van de gezondheidszorg.

Elkaar beter begrijpen
Goede communicatie is de basis voor goede zorg. Bij het Nivel doe ik wetenschappelijk en maatschappelijk relevant onderzoek hiernaar, in de hoop patiënten en zorgverleners te kunnen helpen om elkaar beter te begrijpen en om informatie en adviezen beter te bevatten. Daarnaast wil ik duidelijke en empathische communicatie bevorderen, communicatie die aansluit bij de behoeften van deze zorggebruikers en zorgveleners. Ik vind het belangrijk dat iedereen toegang heeft tot goede zorg, en daarom ook tot de uitkomsten van ons onderzoek. Iedereen, patient en zorgverlener, moet kunnen profiteren van de mogelijkheden bijvoorbeeld een consult goed voor te bereiden en alle zorgverleners zouden moeten kunnen leren van hen aangeboden video-feedback.

Publicaties

CV

Career
Janneke Noordman behaalde in 2006 haar Master ‘Sociale vraagstukken: interventies en beleid’ aan de Universiteit van Utrecht. Met haar scriptie won ze de ASW Meesterprijs 2006; een prijs voor de beste scriptie van de studie Algemene Sociale Wetenschappen.
In mei 2013 promoveerde zij aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Education
2013: PhD thesis “Lifestyle counseling by physicians and practice nurses in primary care: an analysis of daily practice" , Radboud University, Medical Science.
2006: Price for the best Master thesis of the study interdisciplinary social science (ASW Meesterprijs).
2005 - 2006: Social sciences: interventions and policy, Utrecht University, Master of Science.
2002 - 2005: Interdisciplinary Social Science, Utrecht University , Bachelor of Science.
Memberships/external committees
- Associate Editor, BMC Medical Education.
- Secretary of the Patient Provider Interaction (PPI) network, the Netherlands/ Flanders.
- Member of the Dutch Cancer Society (KWF) psychosocial oncology
- Member of the network for useful research for policy and practice.