Publicatie

Publicatie datum
Hoe dementievrindelijk is uw provincie?
Nivel, Alzheimer Nederland, samendementievrindelijk.nl. Hoe dementievrindelijk is uw provincie? Utrecht: Nivel, 2019.
Download de PDF
In een dementievriendelijke samenleving kunnen mensen met dementie zo lang mogelijk mee blijven doen. Dat kan alleen met begrip en hulp vanuit de maatschappij. Als iedereen een steentje bijdraagt maken we samen Nederland dementievriendelijk. Hoe staat uw provincie ervoor? (aut. ref.)