Publicatie

Publicatie datum

Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt voor verpleegkundigen en verzorgenden zich in de grote steden tot 2005?

Giesbers, H., Verheij, R., Windt, W. van der. Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt voor verpleegkundigen en verzorgenden zich in de grote steden tot 2005? In: H. Verkleij; R.A. Verheij. Zorg in de grote steden. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2003. 83-87
Tekorten aan verpleegkundigen en verzorgenden zullen zich de komende jaren in veel regio's, verspreid over het land, voordoen. Amsterdam en Den Haag behoren tot de regio's waarin de hoogste tekorten verwacht worden.
Gegevensverzameling