Publicatie

Publicatie datum

Hoe patiëntgericht zijn de bestaande richtlijnen en protocollen in de

Leytens, J., Wagner, C. Hoe patiëntgericht zijn de bestaande richtlijnen en protocollen in de Verpleegkunde: 1999, 14(4), p. 266