Publicatie

Publicatie datum

Hoe uiten klachten waarmee patiënten bij de fysiotherapeut komen zich?

Barten, J.A., Swinkels, I.C.S., Kooijman, M.K., Veenhof, C. Hoe uiten klachten waarmee patiënten bij de fysiotherapeut komen zich? www.nivel.nl: NIVEL, 2011.
Download de PDF
Uit gegevens van de Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg (LiPZ) blijkt dat 6 op de 10 klachten waarmee patiënten bij de fysiotherapeut komen geleidelijk ontstaan. Oudere patiënten (>75 jaar) komen met name na een operatieve ingreep bij de fysiotherapeut, veelal op verwijzing van de medisch specialist. Het betreft hier voornamelijk klachten die voorkomen op de lijst met aandoeningen die langdurig of intermitterend therapie behoeven. Zo’n 1 op de 5 klachten uit zich tijdens of door het werk en bijna 1 op de 4 klachten tijdens of door het sporten,
toenemend tot 42% bij patiënten onder de 35 jaar. Bijna een derde van de klachten waarmee patiënten zich zonder verwijzing presenteren uit zich tijdens of door het sporten. Hier liggen mogelijkheden voor fysiotherapeuten om zich samen met werkgevers en bedrijfsartsen ofwel sportbegeleiders (meer) te focussen op preventie van werk-/ en sportgerelateerde klachten.
Gegevensverzameling