Publicatie

Publicatie datum

Hoeveel nieuwe huisartsen zijn er in 2010 nodig in de grote steden?

Velden, L.F.J. van der, Kenens, R.J., Hingstman, L. Hoeveel nieuwe huisartsen zijn er in 2010 nodig in de grote steden? In: H. Verkleij; R.A. Verheij. Zorg in de grote steden. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2003.. 77-83
Het aantal huisartsen in de grote steden zal harder moeten groeien dan elders in Nederland. Deze extra groei is vooral nodig om de hogere werklast per huisarts in de grote steden te verminderen. De huidige belangstelling van jonge huisartsen om in de grote steden te gaan werken is echter betrekkelijk gering.