Publicatie

Publicatie datum

Huisartsen in Overijssel: 2000-2015.

Velden, L.F.J. van der, Hingstman, L. Huisartsen in Overijssel: 2000-2015. www.nivel.nl: NIVEL, 2006.
Download de PDF
In de periode tussen 2000 en 2005 is het aantal huisartsen in Overijssel iets sneller gegroeid dan het aantal inwoners. Voor de periode 2005-2010 kan bij verder min of meer gelijkblijvende omstandigheden zelfs een nog wat sterkere groei van het aantal huisartsen verwacht worden. Dat komt vooral doordat de instroom in de huisartsenopleiding in de afgelopen jaren sterk is uitgebreid. Voor de periode 2010-2015 kan vervolgens een stabilisering verwacht worden. In die periode zal de uitstroom namelijk wat extra toenemen, terwijl de instroom dan waarschijnlijk niet verder zal toenemen. Of het aantal huisartsen op dit moment voldoende is om de zorgvraag te beantwoorden is of voldoende zal zijn om de zorgvraag in 2010 of 2015 te beantwoorden, blijft verder lastig om te vast te stellen. Op dit moment is het aantal huisartsen in Overijssel relatief iets kleiner dan landelijk, namelijk 4%. In 2010 en 2015 zal het daarentegen vrijwel gelijk zijn aan de landelijke verhouding tussen het aantal inwoners en het aantal huisartsen. Maar als mensen in de toekomst vaker een beroep gaan doen op de huisarts, dan zal er landelijk toch een krapte gevoeld gaan worden en dus ook in de provincie Overijssel. Binnen de provincie kunnen ook nog eventuele lokale ansluitingsproblemen bestaan. (aut. ref.)