Publicatie

Publicatie datum

Huisartsen zien meer kinderen met vlekjes.

Hooiveld, M., Veen, P.M.H. ten, Zock, J.P., Schellevis, F.G. Huisartsen zien meer kinderen met vlekjes. www.nivel.nl: NIVEL, 2013. 2 p.
Download de PDF
De mazelenepidemie leidt tot een verhoging van het aantal bezoeken van jonge kinderen aan de huisarts. Verontruste ouders die bij hun kind een plotselinge huiduitslag constateren, stappen eerder dan gebruikelijk naar de huisarts. Bij kinderen die zijn gevaccineerd tegen de mazelen is extra ongerustheid niet nodig. Bij ingeënte kinderen met ‘vlekjes’ blijkt het vaak om infecties als de vijfde of zesde ziekte te gaan.

In een aantal gemeenten met een lage vaccinatiegraad (onder 90 procent) komt sinds mei mazelen voor. Er zijn inmiddels ruim 300 gevallen van mazelen gemeld. Over het algemeen is de Nederlandse bevolking dankzij vaccinatie of door het doormaken van de ziekte goed beschermd tegen mazelen. Toch is er ongerustheid bij ouders met jonge kinderen.
NIVEL Zorgregistraties eerste lijn - Surveillance registreert en analyseert snelle veranderingen in actuele klachten en aandoeningen veroorzaakt door infectieziekten. Bij de mazelenepidemie worden vlekjesziekten en mogelijke complicaties in de gaten gehouden. In week 27 (1 – 7 juli) zagen de huisartsen ruim 200 jonge kinderen (tussen 0 en 4 jaar) met vlekjes per 100.000 inwoners, terwijl dat aantal in 2011 gemiddeld onder de 70 lag.

Ziektepatronen
Het NIVEL, het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg, voorziet met deze surveillance in een actuele signalering van het optreden van infectieziekten of andere veranderingen in ziektepatronen, bijvoorbeeld de gevolgen van een hittegolf. De surveillance maakt gebruik van geanonimiseerde informatie uit de patiëntendossiers van huisartsen.

De gegevens zijn gebaseerd op informatie van circa 200 huisartspraktijken met een dekkingsgraad van 5 procent van de bevolking en worden wekelijks geactualiseerd. Met deze gegevens kunnen plotselinge veranderingen in ziektepatronen snel opgemerkt worden en kunnen, in samenhang met andere surveillancesystemen, zoals laboratoriumuitslagen, snel maatregelen genomen worden.

‘De surveillance van NIVEL Zorgregistraties is een uitbreiding van de griepmeting van het NIVEL’, vertelt projectleider Mariëtte Hooiveld. ‘Met behulp van dit systeem kunnen we niet alleen griep, maar ook andere veranderingen in ziektepatronen snel opmerken, onrust meten, maar ook onrust wegnemen. Zoals in dit geval bij de mazelen. Want bij gevaccineerde kinderen is de kans om de mazelen te krijgen heel erg klein.’

NIVEL Zorgregistraties - Surveillance rapporteert wekelijks haar bevindingen over veranderingen in klachten en aandoeningen door infectieziekten. Die zijn elke dinsdagmidddag op de website van het NIVEL te lezen.
Gegevensverzameling