Publicatie

Publicatie datum

Huisartsenzorg bij overgewicht en obesitas.

Kloek, C.J.J., Tol, J., Veenhof, C., Wulp, I. van der, Swinkels, I.C.S. Huisartsenzorg bij overgewicht en obesitas. Huisarts en Wetenschap: 2015, 58(2), p. 66-69.
Lees online
Wij hebben onderzocht wat de visie is van huisartsen ten aanzien van de preventie en behandeling van patiënten met overgewicht of obesitas. Daarnaast hebben we een aantal factoren in kaart gebracht die van invloed zijn op de wijze waarop huisartsen hier in de praktijk mee omgaan.

Belangrijkste conclusies:
- Het blijkt dat huisartsen zich verantwoordelijk voelen voor overgewicht- en obesitas bij hun patiënten.
- Het het oog op preventie verdient het bespreken van beginnend overgewicht echter meer aandacht, vooral bij de jongere huisartsen.
- Daarnaast moet er meer aandacht komen voor het wisselend verwijsbeleid voor voedings- en/of dieetadvies.

De resultaten van dit onderzoek kunnen gebruikt worden om meer consistentie te krijgen in het overgewicht- en obesitasbeleid van huisartsen.