Publicatie

Huisartsenzorg in cijfers: huisartsen en generalistische zorg.

Schellevis, F., Graaf-Ruizendaal, W. de, Bakker, D. de. Huisartsenzorg in cijfers: huisartsen en generalistische zorg. Huisarts en Wetenschap: 2010, 53(12), 659
Lees online
Er is een toenemende neiging tot specialisatie en ziektespecifieke organisatie van de zorg. Dat roept de vraag op in welke mate huisartsenpraktijken momenteel generalistische zorg verlenen. We hebben deze vraag beantwoord aan de hand van de variatie aan gezondheidsproblemen die huisartsen, praktijkondersteuners/-verpleegkundigen in 2009 kregen voorgelegd. (aut. ref.)