Publicatie

Publicatie datum

Huisartsenzorg in cijfers: kwaliteit van ICPC-codering.

Visscher, S., Veen, P. ten, Verheij, R. Huisartsenzorg in cijfers: kwaliteit van ICPC-codering. Huisarts en Wetenschap: 2012, 55(10), p. 459.
Lees online
Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van de cijfers over de huisartsenzorg uit Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Deze enorme databron van het Nivel bevat onder andere vele data over eerstelijnszorg in Nederland, waaronder de huisartsenzorg. De Nivel-cijfers over zorg bieden inzicht in de aard, omvang en de ervaren kwaliteit van de eerstelijnszorg in Nederland.