Publicatie

Publicatie datum

Huisartsenzorg in cijfers: variatie in behandeling na acuut myocardinfarct.

Nielen, M., Korevaar, J., Dijk, L. van. Huisartsenzorg in cijfers: variatie in behandeling na acuut myocardinfarct. Huisarts en Wetenschap: 2016, 59(4), 164
Lees online
Een acuut myocardinfarct (AMI) is een veelvoorkomend gezondheidsprobleem in de huisartsenpraktijk met jaarlijks 3,5 nieuwe gevallen per 1000 patiënten. De afgelopen dertig jaar is de sterfte aan AMI drastisch afgenomen door de steeds beter wordende zorg. Omdat de incidentie van AMI stijgt met de leeftijd, valt door de vergrijzing te verwachten dat de zorg voor patiënten met AMI in de toekomst toeneemt. De huisarts heeft, na de initiële behandeling door de cardioloog, een belangrijke taak hierin door middel van cardiovasculair
risicomanagement.
Analyses zijn uitgevoerd met gegevens uit NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Deze registratie maakt gebruik van gegevens uit de elektronische patiëntdossiers van huisartsen en verzamelt constant gegevens over aandoeningen, verrichtingen, geneesmiddelvoorschriften en verwijzingen (www.nivel.nl/zorgregistraties). Voor dit onderzoek zijn patiënten geselecteerd met de volgende kenmerken: 1) een AMI tussen 2006 en 2013; 2) minimaal 1 jaar follow-up na het infarct en 3) beschikbare gegevens over voorgeschreven geneesmiddelen in zowel het jaar van het infarct als het jaar erna.
Praktijkvariaties zijn alleen beschreven over de groep praktijken met minimaal 10 patiënten met een doorgemaakt AMI. (aut. ref. )
Gegevensverzameling