Afgesloten
2015

Haalbaarheidsstudie NIVEL Zorgregistraties – aantal patiënten met een specifieke aandoening in de voorgeschiedenis sinds 2006, 2014-2015

Duur: dec 2014 - mrt 2015

Achtergrond
Voordat een onderzoek gestart kan worden is het nuttig te weten hoeveel patiënten beschikbaar zijn om te bepalen of de gewenste studie haalbaar is.

Onderzoeksvragen
Hoeveel patiënten met een specifieke aandoening bevat de NIVEL Zorgregistraties vanaf 2006.
Hoeveel informatie is van deze patiënten beschikbaar?

Methode
Bepalen van het aantal patiënten met een specifieke diagnose op basis van ICPC-codering. Validatie van deze selectie in een steekproef van huisartspraktijken.

Resultaat
Aantallen beschikbare patiënten die voldoen aan criteria voor het gewenste onderzoek.
Dit project wordt gesubsidieerd door
AstraZeneca