Publicatie

Publicatie datum

Huisartsenzorg in cijfers: variatie in therapietrouw tussen apotheken.

Vervloet, M., Dijk, C. van, Dijk, L. van. Huisartsenzorg in cijfers: variatie in therapietrouw tussen apotheken. Huisarts en Wetenschap: 2013, 56(7), p. 275.
Lees online
Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van de cijfers over de huisartsenzorg uit Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Deze enorme databron van het Nivel bevat onder andere vele data over eerstelijnszorg in Nederland, waaronder de huisartsenzorg. De Nivel-cijfers over zorg bieden inzicht in de aard, omvang en de ervaren kwaliteit van de eerstelijnszorg in Nederland.

Voor het generen van de huisartsencijfers maakt Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn gebruik van de – gepseudonimiseerde - registraties die vele aangesloten huisartsenpraktijken in Nederland routinematig vastleggen in hun patiëntendossiers. Deze worden verzameld en verwerkt tot eenduidige cijfers, klaar voor verder onderzoek.