Publicatie

Huisartsenzorg voor kinderen verschilt van die voor volwassenen.

Dijk, C. van, Davids, R., Berger, M., Verheij, R. Huisartsenzorg voor kinderen verschilt van die voor volwassenen. Huisarts en Wetenschap: 2008, 51(13), p. 643-646.
Lees online
Inleiding: Kinderen hebben andere klachten en aandoeningen dan volwassenen. Deze verschillen hebben effect op de huisartsenzorg die wordt geleverd aan nul- tot achttienjarigen en volwassenen. Dit artikel beschrijft de huisartsenzorg die wordt geleverd aan nul- tot vier-, vijf- tot twaalf- en dertien- tot achttienjarigen, en vergelijkt deze met de aan volwassenen geleverde zorg. Methode: De gegevens zijn afkomstig van de elektronische patiëntendossiers van 95 huisartsenpraktijken die deelnemen aan het Landelijk InformatieNetwerk Huisartsen. Resultaten: Kinderen hebben minder contact met de huisarts dan volwassenen, met uitzondering van de nul- tot vierjarigen. De klachten waarmee kinderen bij de huisarts komen verschillen sterk tussen de leeftijdscategorieën, en ook van die van volwassenen. Nul- tot twaalfjarigen bezoeken de huisarts vooral in verband met infectieziekten en huidaandoeningen. Dertien- tot achttienjarigen komen veelal voor orale anticonceptiemiddelen. Bij de volwassenen hebben de meeste contacten betrekking op chronische aandoeningen, zoals hypertensie en diabetes mellitus. Het patroon van voorgeschreven geneesmiddelen komt overeen met de geconstateerde klachten en aandoeningen. Kinderen worden minder vaak verwezen naar de medisch specialist dan volwassenen. Conclusie: Huisartsenzorg aan kinderen verschilt sterk van die aan volwassenen. Bovendien vertoont ook de zorg aan kinderen per leeftijdscategorie grote verschillen. (aut. ref.)
Gegevensverzameling